Yapay Zeka, Veri ve Robotik Ortaklığı Horizon Europe'ta  Avrupa Ortaklıkları için adaylardan biridir.

2021-2027 yılları arasında sürecek Ufuk Avrupa Programı’nda faaliyete geçmesi planlanan Avrupa Ortaklıkları (European Partnerships) Ufuk2020 süresince bağımsız olarak faaliyet gösteren platformlardan, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Robotik platformları, bir sonraki program olan Ufuk Avrupa'da tek çatı altında birleşmesi hedeflenmektedir.

Yapay Zeka, Büyük Veri ve Robotik konularında en büyük faydanın sağlanması, teknolojilerin inovasyonunun artırolması, projelerin kabulünün ve başarı oranlarının artmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu birleşme, iş alanları, vatandaşlar ve çevre için teknik, ekonomik ve toplumsal değer yaratmak amacıyla yeni pazarları, uygulamaları ve yatırımları çekecektir. 2030'a kadar, AB değerleri ve düzenlemeleriyle uyumlu, güvenilir, güvenli ve sağlam Yapay Zeka, Büyük Veri ve Robotik alanlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı vermesi beklenmektedir.

16 ve 29 Temmuz tarihlerinde, bu ortaklık bağlamında SRIDA (The Strategic Research, Innovation and Deployment Agenda) güncellemesi hakkında iki ayrı bilgilendirme oturumu düzenlenecektir. Bu oturumlar, ilgilenen herhangi bir paydaş veya topluluğa da bu tartışmaya katılma ve belgenin üçüncü bir sürümünün yayımlanması için geri bildirim sağlama imkanı vermek amacıyla SRIDA'nın güncellenmesi sürecini açıklamayı amaçlamaktadır. Etkinlik, ulusal veya Avrupa düzeyinde, Veri, Yapay Zeka ve Robotik ile bağlantılı araştırma ve yenilik faaliyetlerine ilgi duyan ve yatay teknolojiler veya belirli sektörlerde bu alanda paylaşılacak deneyim ve girdiye sahip her kuruluşa açıktır.

Ortaklık ile ilgili bilgi için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

16 Temmuz'daki etkinliğe kayıt olamk için lütfen tıklayınız.

29 Temmuz'daki etkinliğe kayıt olmak için lütfen tıklayınız.