Dokuz Eylül Üniversitesi
Ticarileştirme Portföyü

Makine Teknolojileri

Basınç Değiştirme Sistemi


Çeşitli hastalıkların tedavisinin araştırılmasında kullanılmak üzere hücre veya deney hayvanları üzerin-de basınç ve vakum değişikliği ile modelleme yapılmasına izin veren bir basınç değiştirme sistemidir. Bu sistem ile travma ve basınca maruz kalan kişilerin tedavi planlarının ön hazırlık aşaması gerçekleşti-rilebilir. Bununla birlikte bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek portatif ve steril çalışmalara da kullanı-lacak bir sistemdir.

 

Teknolojinin Avantajları

Portatiftir ve güvenli bir şekilde taşınabilir olması,

Yüksek basınçlara uygun malzeme ve gerekli konstrüksiyon sağlanmış olması,

Steril ortamlar için de güvenle kullanılabilir olması,

Deney hayvanı ve canlı ortamlar için uygun olası,

Basınca ya da başka bir travmaya maruz kalan insanların sağaltım süreçlerinde uygulanabilecek tedaviprosedürleri için gereken bilimsel çalışmalara bir ön hazırlık ortamı yaratarak büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Ulusal ve Uluslararası patent başvuruları yapılmıştır.

PDF
TGB-1 Tınaztepe Yerleşkesi

Doğuş Caddesi No: 207/Z DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Buca 35390 İzmir Türkiye
+90 (232) 301 97 97
info@depark.com