Araştırma Öncesi

Proje Geliştirme ve Yönetim Eğitimleri

Her proje bir fikir ile başlar. Fikirlerin projelere dönüştürülebilmesi için fikir üzerine çeşitli analizlerin ve tartışmaların yapılması gerekir. Fikrin, projeye dönüşmesi aşamasında gereken çalışmalarda DETTO belirli aralıklarla farklı hedef kitlelere yönelik proje eğitimleri organize eder. DETTO uzmanları veya yurtiçinden, yurtdışından gelen proje eğitmenleri ile birlikte genel proje döngüsü ve odaklı proje eğitimleri geçekleştirir. Bunların yanı sıra proje fikirlerini geliştirmek adına proje kampları gibi çalışmaları da organize eder.

Patent ve Yenilik Taraması

Fikriniz henüz gelişme aşamasındayken DETTO tarafından yapılacak olan patent ve yenilik araştırması ile zaten var olanı yeniden keşfetme uğruna gereksiz zaman, işgücü kaybının ve Ar-Ge maliyetlerinin önüne geçilir. Öte yandan patentli teknolojilerdeki hukuki riskin tespiti, yapılması öngörülen yeniliklerin patentle koruma altına alınıp alınamayacağının, korunan bir fikrin nasıl geliştirilebileceğinin tespiti ve problem çözümünün hızlandırılması sağlanır.

Pazara Yönelik Ön Değerlendirme

Proje fikrinin ön değerlendirilmesi ile geliştirilmesi düşünülen teknolojinin pazar potansiyeli hakkında bilgi edinilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda ihtiyaç ve talep, müşteri ve pazar analizleri yapılmalıdır. Pazar potansiyeli zayıf olan teknolojilerin pazara uygun hale getirilmesi için ek geliştirmeler ve faaliyetler planlanarak izlenecek yol haritası netleştirilmeye çalışılır. Bu aşamada yapılan ön değerlendirme ile ileride yapılacak olan Ar-Ge çalışmaları “toplumsal faydaya”, “buluşta yer alacak kritik özelliklere” ve “pazar ihtiyaçlarına” göre şekillendirilmiş olur.

Proje Hazırlık Danışmanlık Hizmeti

Projelendirme aşaması fikrin çeşitli analizler ile olgunlaştırıldıktan ve detaylandırıldıktan sonra metne dökülmesidir. Projeniz ile uygun bir destek programına başvurabilir veya kendi koordinatörlüğünüz ile projenizi ulusal ve/veya uluslararası ortaklar ile yürütebilirsiniz. DETTO, projelendirme, uygun destek programlarına yönlendirme ve projenize uygun ortak bulma konularında sizlerin yanındadır.

Ulusal ve Uluslararası Ortak Bulma

Fikrinizi olgunlaştırdıktan sonra ulusal ve uluslararası kamu, akademi, sanayi ve sivil toplum kuruluşu ortağı arayabilir -koordinatörlük üstlenerek veya üstlenmeden- yapmak istediğiniz çalışmayı büyük bir ortaklık içerisinde yürütebilirsiniz. Bu aşamada Ofisimiz, içinde bulunduğu ağlar ile sanayiden fikrinize finansal destek sağlayacak kişiler ile iletişim kurar. Bu kapsamda sizlerle çeşitli proje bilgi günleri ve proje pazarlarına erişim sağlar; çeşitli eğitimlere ve toplantılara katılır veya bu mecralarda proje fikirlerinizi temsil eder.

Ulusal ve uluslararası proje toplantılarına araştırmacılarımızın katılımlarını kolaylaştırmak ve ortak bulma süreçlerini hızlandırmak için ise AB destekli ağ kurma platformlarını aktif şekilde kullanmaktayız. Bunlardan en önemlisi olan “Crowdhelix (Vision2020)” platformuna Türkiye’deki sayılı üye kuruluşlardan olmamız da H2020, Horizon Europe vb. AB destekli bilimsel programlara katılımımızı olumlu yönde desteklemektedir.

Ulusal ve Uluslararası Destek Programları

Her projenin kendi yapısına uygun esnek bir bakış açısıyla; birçok farklı ulusal ve uluslararası destek programına (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Bakanlıklar vb.) erişime, proje kurgusunun oluşturulmasına, proje dosyasının onay makamının mevzuatına uygun olarak hazırlanıp başvurunun yapılmasına ve paydaşlar arasında sözleşme yazılmasına yönelik hizmetler DETTO tarafından verilir.
TGB-1 Tınaztepe Yerleşkesi

Doğuş Caddesi No: 207/Z DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Buca 35390 İzmir Türkiye
+90 (232) 301 97 97
detto@deu.edu.tr
info@depark.com